maanantai 5. toukokuuta 2014

Kulunut lukuvuosi Oulun normaalikoulussa

Koulumme uusi TVT-strategia hyväksyttiin keväällä 2013. Sen mukaisesti
koulumme luokkatilat varustettiin älytauluilla ja langattoman verkon
kapasiteettia kasvatettiin siten, että sekä opettajat että opiskelijat
voivat hyödyntää avoimen PanOulu-verkon toimintoja koulun kaikissa tiloissa.
EduRoam- verkon opiskelijakäytön mahdollisuuksia tutkitaan edelleen.

Kesällä 2013 OUVIL-hanke sai OPH:n rahoituksen. Sen tavoitteena on kehittää
Oulun normaalikoulun lukiosta virtuaalilukio. Kaikille lukionsa aloittaville
ykkösille hankittiin hankerahoituksella henkilökohtaiset iPadit lukioajaksi.
Myös henkilökunnan enemmistö sai käyttöönsä iPadin tai kannettavan
tietokoneen.

Sekä lukiolaisille, että henkilökunnalle järjestettiin koulutusta laitteen
ja pilvipalveluiden käyttöön. Henkilökunnan koulutusta jatkettiin
norssiope.fi III -hankkeen puitteissa. Pääasiallisesti opettajia on ohjattu
hyödyntämään Google Driven palveluita. Opettajille on jätetty pedagoginen
vapaus sovellusten suhteen. Lukion linjana on ollut yrittää tulla toimeen
maksuttomilla sovelluksilla. Opiskelijoille on tehty kyselyjä iPadin
käytöstä ja asennoitumisesta siihen pitkin lukuvuotta. Tulokset osoittavat
iPadin opetuskäytön olevan kasvussa ja opiskelijoiden asennoitumisen olevan
pääosin positiivista iPadin opetuskäyttöä kohtaan.

Kussakin oppiaineessa pyritään löytämään sille parhaiten soveltuvat keinot
hyödyntää opiskelijoiden iPadeja oppimisessa. Flipped Learningia on kokeiltu
historiassa, matematiikassa ja kemiassa. Pilvipalvelut mahdollistavat
uudenlaiset järjestelyt opiskelijan ajankäyttöön, opettajan ja
opiskelijoiden oppimateriaalin sekä yksittäis-/yhteistuotosten työstämiseen
ja jakeluun. Aikaa vaativaa oppiaiheeseen perehtymistyötä voidaan tehdä jo
etukäteen kotona, oppitunneilla voidaan keskittyä ja syventää
ongelmanratkaisua.

Pilvipalveluiden, iPadin ja pedagogisten ratkaisujen etsiminen syvenee
syksyllä 2014, kun tulevat ykköset saavat myös iPadinsa.

Jari Honkanen
lukion vararehtori
projektipäällikkö/OUVIL
koordinaattori/Norssiope.fi