sunnuntai 31. elokuuta 2014

Dropboxin käyttö harjoittelun ohjauksessa

Otimme viime vuonna ensimmäistä kertaa käyttöön pilvipalvelut osaksi harjoittelun ohjausta historiassa ja yhteiskuntaopissa. Alustaksi valikoitui Dropbox, koska osalla ohjaajista ja harjoittelijoista oli siitä jo kokemusta. Lisäksi koulumme lukiolaisille Dropbox oli jo tullut tutuksi monilla kursseilla, joten tuntui järkevältä jatkaa saman alustan käyttöä ja tehdä sitä tutuksi myös niille harjoittelijoille, joille pilvipalvelujen käyttö oli vielä vierasta.

Yksi varsin käytännönläheinen motiivi käyttää pilvipalvelua oli ohjata tuntisuunnitelmat liitteineen sähköpostista pilveen, mistä ajantasaisin versio olisi aina helposti saatavilla.

Jokainen harjoittelija loi yhteisen kansion alle oman alakansionsa, johon hän vuoden aikana tallensi omat tuntisuunnitelmansa ja opetusmateriaalinsa. Harjoittelijat pääsivät käsiksi tuntimateriaaleihinsa Dropboxin kautta niin koulun tietokoneilla kuin iPadeillakin. Ohjaaja pystyi tarvittaessa kommentoimaan tuntisuunnitelmaa suoraan samaan tiedostoon. Kaikille suunnatut ohjeet, seurantatehtävät ym. materiaalit tallennettiin niille varattuun paikkaan, minkä lisäksi jokainen ohjaaja jakoi halutessaan omia materiaalejaan oman kansionsa kautta. Yhteisiä opetuskokeiluja varten harjoittelijat saattoivat luoda myös pienryhmän yhteisen alakansion.

Dropboxin käyttämisessä on huomattava, että kaikki kansion jäsenet näkevät toistensa materiaalit. Tämä synnytti luonnollisesti paljon kysymyksiä, ja palvelun plussia ja miinuksia oli pohdittava tarkasti ennen sen ottamista käyttöön. Omien tuntisuunnitelmien ja tuotosten esitteleminen avoimesti muille voi olla monelle herkkä paikka. Lähdimme kuitenkin siitä, että tiedon ja kokemusten jakaminen hyödyttää kaikkia osapuolia ja parhaimmillaan tukee harjoittelijan kasvua opettajaksi.

Tarkoituksenamme oli, että jokainen harjoittelija kommentoisi lyhyesti opetusjakson tai -kokeilun päätteeksi omia kokemuksiaan Dropboxissa. Tuntisuunnitelman lopusta löytyvät huomautukset onnistumisista ja epäonnistumista ja niiden pohjalta syntyneet kehitysideat saattavat osoittautua joskus tulevaisuudessa todella tarpeellisiksi. Tällainen kirjallinen itsereflektio ei kuitenkaan saanut harjoittelijoiden joukossa suurta suosiota: melko harva opiskelija malttoi kirjata kokemuksiaan ylös ellei sitä erityisesti vaadittu.

Kaiken kaikkiaan kokemukset olivat rohkaisevia ja aiomme käyttää Dropboxia myös jatkossakin. Yksi haasteista on juuri se, miten opiskelijoita voisi rohkaista käyttämään Dropboxia enemmän kuin vain tiedostojen tallennuspaikkana. Pilvipalvelut voivat osoittautua hyödyllisiksi, kun opiskelija laatii oppimispäiväkirjaa, opetusportfoliota tai kun opiskelijat toteuttavat yhdessä opetuskokeilujaan. Laajasti ajatellen voidaan katsoa, että parhaimmillaan pilvipalvelu on työkalu, joka tukee harjoittelijaa opettajaksi kehittymisessä. Toisaalta voidaan myös kysyä, ovatko pilvipalvelut ylipäätään omiaan juuri tässä tarkoituksessa. Se on varmaa, että vuoden kuluttua olemme tässäkin asiassa kokeneempia.

Marjo Sassali, historia ja yhteiskuntaoppi, Jyväskylän normaalikoulu
 

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti