sunnuntai 19. tammikuuta 2014

Normaalilyseon LUTO-startti ja yksi kokeiluista

LUTO-hankkeen työskentely on päässyt vuodenvaihteessa käyntiin myös Helsingin normaalilyseossa. Syksyllä kerättiin kokeiluja toteuttava opettajaryhmä kasaan. Ensimmäiset kokeilut käynnistyivät syksyllä, mutta valtaosa on alkamassa tämän kevään aikana. Ryhmän kesken jaettiin jo aiempia kokemuksia erilaisista verkkopalvelujen mahdollisuuksista ja hyvistä ohjelmista ja sovelluksista. Näitä kerättiin myös koulun verkko-opetusympäristöön (Edu 2.0), mistä hankkeen aikana kerätty vinkkipaketti on sitten helppo jakaa koko opettajakunnalle.

Erilaisia jo kokeiltuja tai muualta saatujen vinkkien pohjalta nyt kokeiluun tulevia ohjelma- ja verkkopalvelumahdollisuuksia olivat esimerkiksi Quizlet, Socrative, Scoop.it, Padlet, Edu2.0 ja työtehtävät, Today's meet, Movenote, LiveScribe, Explain Everything & Etherpad. Eri mahdollisuuksia opetuksen monipuolistamiseen lähdetään nyt kokeilemaan yksin tai parin kanssa. Kokeiluun on tulossa mm. käänteisen luokkahuoneen kokeilua pitkässä matematiikassa ja MoveNote- ja LiveScribe-tallenteet opetuksessa.

Kokeilujen pohjalta koulun LUTO-ryhmän jäsenet pitävät opettajankokouksissa lyhyet tietoiskut löydetyistä hyvistä ratkaisuista ja toki myös kehittämismahdollisuuksista. Ensimmäiset omalle henkilökunnalle tapahtuvat kokeiluraportoinnit ajoittuvat henkilökuntakokoukseemme 3.2.2014.

Eräs tällä hetkellä kokeilussa oleva ja tuolloin todennäköisesti esiteltävä lukion opetusratkaisu on kolmen matematiikan ryhmä yhteinen verkkotukialue. Pitkän matematiikan MAA8-kurssin opettajat ovat yhdessä luoneet koulun verkko-opetusympäristöön kurssialueen, johon kaikki kolmen käynnissä olevan kurssin materiaali kerätään. Alueelta löytyvät kurssin pitämiseen liittyvät asiat, kuten kurssin aikataulu ja arviointiin vaikuttavat osatekijät, mutta myös perusasioita kertaavia ja vahvistavia materiaaleja ja toisaalta sellaista syventävää materiaalia, jota ei kurssin tunneilla ehkä ehditä käsitellä. Tämä sähköinen materiaali koostuu sekä linkeistä eri opetusmateriaalisivustoille (kuten opetus.tv) ja opettajien tekemistä malliratkaisuista, esimerkeistä ja teoriaan johdattelevista tutkimustehtävistä. Materiaalin tekemisen apuna on ajoittain käytetty Smartpen-kyniä ja ja niiden tuottamia LiveScribe-tallenteita. Yksi keskeinen ajatus kokeilussa oli, että kurssin opettajat pitävät kurssia omalla tyylillään ja tehtävillään eli omaa tyyliä ei ole pakko muokata kompromissiksi toisen opettajan kanssa, mutta opiskelijoilla on kuitenkin käytössään kaikkien kolmen kurssin aikana muodostettu materiaali. Kurssi on vielä kesken, mutta ratkaisu vaikuttaisi helpottavan opetuksen eriyttämisestä, auttavan esimerkiksi poissaolleita opiskelijoita ja helpolla tavalla lisäävän opettajien välistä ajatusten ja materiaalin vaihtoa.


Jani Kiviharju, matematiikan opettaja ja normaalilyseon LUTO-koordinaattori