maanantai 17. maaliskuuta 2014

WEBINAARI käänteisestä oppimisesta

Luton ensimmäinen webinaari on nyt pidetty! Aiheena oli flipped classroom eli käänteinen oppiminen. Aluksi Turun normaalikoulun matematiikan opettaja Jooseppi Järvinen kertoi omista kokemuksistaan, jonka jälkeen Helsingin normaalilyseon matematiikan opettaja Jani Kiviharjulla oli kommenttipuheenvuoro. Lopuksi myös yleisöllä oli mahdollisuus esittää kysymyksiä ja osallistua keskusteluun. Webinaarista tehtiin kaksi tallennetta, jotka löydät oheisten linkkien takaa. Vaikka esittäjät edustavatkin matemaattisia aineita, antaa esitys uusia virikkeitä jokaiselle lukion opettajalle.
 

Jooseppi Järvinen (33 min): https://webmeeting.utu.fi/p5m1qeygtga

Jani Kiviharju + keskustelu (19 min): https://webmeeting.utu.fi/p15tshcrj08

 tiistai 4. maaliskuuta 2014

Viikin normaalikoulun LUTO-startti
Aktiivisempi LUTO:n parissa työskentely aloitettiin Viikissä joululoman jälkeen. Hankkeesta keskusteltiin pitkään lukiopedagogiikkaa pohtivassa työryhmässä, jossa on edustajia lähes kaikista aineryhmistä. Parin tunnin keskustelun aikana pystyttiin kuitenkin vain raapaisemaan pintaa, sillä hankkeeseen kirjatut tavoitteet ovat kunnianhimoisia. Halua (ja tarvetta) kehittää ja pohtia lukion toimintakulttuuria kyllä löytyy.

Seuraavaksi aihe otettiin esiin opettajainkokouksessa, jossa opettajat miettivät aineryhmittäin mitä hankkeeseen kirjatut tavoitteet voisivat merkitä oman aineen kohdalla. Tukena aineryhmillä oli Katrina Vartiaisen tekemä PowerPoint, johon on hyvin tiivistetty olennainen hankkeesta. (Kiitos, Katrina!) Aineryhmän mahdolliset tavoitteet kirjattiin ranskalaisin viivoin ja lähetettiin koordinaattorille. 

Eri aineryhmien ajatukset ja ideat erosivat aika paljon toisistaan. Melko suuren osan tavoitteista voisi kuitenkin kirjata kolmen pääotsikon alle.

1. Arvioinnin monipuolistaminen

Yleisesti voi todeta, että aineryhmissä oli kiinnostusta pienentää loppukokeen merkitystä ja kehittää erilaisia prosessi-, vertais- ja itsearvioinnin muotoja, ei tosi välttämättä digitaalisesti. Opiskelijoiden olisi hyvä saada enemmän oppimista tukevaa palautetta kurssin aikana. Viikissä myös harkitaan kokeilua, jossa koeviikosta luovuttaisiin lukion 1. vuosikurssin 1. jaksossa. Tämä luultavammin monipuolistaisi arviointia. Koeviikon päivät haluttaisiin hyödyntää kahdella tavalla. Saisimme enemmän aikaa läppäreihin tutustumiseen, ohjelmien lataamiseen jne., mikä helpottaisi ja tehostasi tuntityöskentelyä lukuvuoden alussa. Lisäksi aika hyödynnettäisiin opiskelustrategioiden opiskeluun. 

2. Yhteisöllisen työskentelyn kehittäminen

Tähän oli kiinnostusta ensisijaisesti TVT:ä hyödyntäen (Yammer, wiki-selostukset, elomake/Socrative-käsitetesti jne). Myös oppimista tukeva sosiaalinen kanssakäyminen koettiin tärkeäksi.  Äidinkielen aineryhmä puolestaan oli kiinnostunut yhteistyöstä koulun ulkopuolella (vierailut päiväkotiin/vanhainkotiin, haastattelut, vapaaehtoistyö).

3. TVT-työskentelyn tuen kehittäminen

TVT:n hyödyntämiseen ja opettajien kouluttamiseen on panostettu Viikissä jo parin vuoden ajan. Lukion 1. ja 2. vsk opiskelijoilla on läppärit käytössä. Vaikka monenlaista on tehty, muutos on hidas. Opiskelijoiden taidoissa on melko suuria eroja ja koneiden kanssa jonkun verran teknisiä ongelmia. Olemme keränneet opiskelijoilta palautetta ja pyrimme huomioimaan sen TVT-tukea kehittäessä. Myös opettajien taidoissa on suuria eroja ja koulutukseen on edelleen tarvetta.

Viikki on kutsunut muiden norssien vieraiden kielten opettajat vierailulle 2.4. Osallistujalistalla on nyt 35 nimeä. Tarkoituksena on jakaa omia hyviä TVT-käytänteitä ja jokainen norssi vastaa osaltaan ohjelmasta valmistamalla noin 20-30 min esityksen. Ajatuksena on keskittyä nimenomaan pedagogiseen näkökulmaan esimerkiksi erilaisten sovellusten esittelyn sijaan.  Lisäksi tilaisuudessa puhuu Krista Kindt-Salojärvi, jolla on vuosien kokemus TVT:n aktiivisesta hyödyntämisestä kielten opetuksessa. 

Viikki on myös mukana Grundtvig-projektissa ”Quality in Blended Learning”. Viikin osuus hankkeessa on toteuttaa projektissa määriteltyjä laatukriteerejä noudattava monimuotokurssi vuonna 2015. Toivomme tätä kautta saavamme uusia ajatuksia myös lukion monimuoto-opetuksen kehittämiseen.