Valinnaiskielet

Kaikki kielet

Tampereen yliopiston normaalikoulun kielten opettajien blogi, johon on koottu kielten opetuksessa hyväksihavaittuja sovelluksia tvt:n käyttöön.

http://tynkielet.blogspot.fi
Erja Schunk, Taina Arkimo, Heli Vilenius-Suhanto ja Hanna Pyykönen 
(Viikin normaalikoulu, espanja, ranska ja saksa)

1. YLEISTIEDOT
Hyvän käytännön nimi: Today’s meet, Kahoot, Quizlet, QR-koodit

Käytämme kyseisiä alustoja esimerkiksi kappaleen sisällön harjoittelussa/kontroloinnissa, verbin taivutuksen opiskelussa. Today’s meet:illä voi tehdä Etsi tekstistä-tyylisiä tehtäviä, Kahootilla voi tehdä tietokisan kappaleen sisällöstä. Quizletillä voi harjoitella sanoja, verbin taivutusta, käännöslauseiden yhdistämistä yms. QR-koodeja voi käyttää ”suunnistamisessa” eri pisteistä toiseen. Kaikissa pisteissä on tehtävä. Koodeihin voi ladata videoita, kuvia yms.

2. LUOKITTELUT
Kohderyhmä: Käytämme sekä yläkoulussa että lukiossa

3. KUVAUS (Today’s meet)
Virittelyn jälkeen kuunnellaan kappale ja sitten esitetään kysymyksiä koko ryhmälle kappaleen sisältöön liittyen. Opiskelijat vastaavat joko kuuntelun perusteella ja/tai etsivät kirjasta. Lisäksi heitä voi pyytää kertomaan, miten jokin asia on esitetty tekstissä espanjaksi/ranskaksi/saksaksi. Tällä tavoin saa tietoa siitä, miten hyvin he ovat ymmärtäneet kappaleen sisällön ja mahdolliset uudet asiat.

4. MENETELMÄN SOVELTAMINEN (Today’s meet)
Käyttötarkoitus: Sovellusta voi käyttää tämän lisäksi siis aina kun on ”Etsi tekstistä”-tyyppinen tehtävä. Esim. Etsit tekstistä kaikki imperatiivimuodot/perhesanat/numerot jne…
Tarvittavat resurssit: Toimiva verkko, älypuhelin tms jolla pääsee nettiin. Opiskelijan ei tarvitse kirjautua palveluun, eikä opettajan. ”Huoneiden” (rooms) olemassaolon voi valita tunnista eteenpäin ja ne häviävät sitten automaattisesti.

5. LINKKI
www. todaysmeet.com 
Nimi ja oppiaine (ja koulu): Anna Ruha. Venäjä. Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu

1.YLEISTIEDOT

Hyvän käytännön nimi:  Valokuvan kautta venäjää

Tiivistelmä: Opiskelijat tarkkailevat tiettynä ajanjaksona ympäristöä ja ottavat valokuvan löytämästään venäjänkielisestä tekstistä. Kuva liitetään keskusteluryhmään sähköisessä oppimisympäristössä, ja sitä käsitellään yhdessä.
 2. LUOKITTELUT
Kohderyhmä: Ensisijaisesti lukio. Voi käyttää peruskoulussakin yläluokilla.
 
3. KUVAUS
Opiskelijat tarkkailevat tiettynä ajanjaksona (esim. 2 vk) ympäristöä (mainoksia, ilmoituksia, turisteille suunnattuja esitteitä...) ja ottavat valokuvan löytämästään venäjänkielisestä tekstistä. Heidän ei tarvitse kuvan ottamishetkellä välttämättä ymmärtää tekstin sisältöä, ainakaan kokonaan. Opettaja luo oppiaineelleen ryhmän (tai alaryhmän, jos ryhmä on jo olemassa) Edmodoon. Opiskelijat kääntävät tietojensa ja sanakirjojen avulla tekstinsä sisällön niin pitkälle kuin pystyvät. He rekisteröityvät Edmodo-ryhmään ja liittävät kuvansa sekä käännöksensä sinne. Opettajalle ja muille ryhmäläisille voi jättää kysymyksiä sanoista/tekstipätkistä, joiden kääntämisessä oli vaikeuksia tai jotka eivät auenneet. Kun teksti saadaan käännettyä, keskustellaan sen merkityksestä esim. seuraavien kysymysten avulla: Mistä teksti löytyi ja kertooko tekstin sijainti jostakin? Miksi teksti on venäjän kielellä? Millainen rooli/asema venäjän kielellä on meidän kaupungissamme/kotipaikassamme?

4. MENETELMÄN SOVELTAMINEN
Käyttötarkoitus: Opiskelijat huomaavat, että venäjän kieltä on heidän ympäristössään eri paikoissa ja eri yhteyksissä. He alkavat mahdollisesti kiinnittää enemmän huomiota, missä ja millaista teksti on. On myös tarkoitus, että tehtävä saa opiskelijat pohtimaan venäjän kielen roolia omassa kaupungissaan/asuinympäristössään.

 
Tarvittavat resurssit: 
Tietokone, Internet-yhteys. Edmodo sähköisenä oppimisympäristönä:
Tehtävä on helpointa toteuttaa (isoissa) kaupungeissa, joissa asuu venäjänkielistä väestöä. Jos venäjänkielistä tekstiä ei ole ympäristössä tai sitä on hyvin niukasti, tehtävää voi soveltaa. Opiskelijat voivat esim. etsiä internetistä venäjänkielisiä mainostekstejä, turisteille suunnattua informaatiota (lomakohteet, nähtävyydet, hotellit jne.). Opiskelijat liittävät Edmodoon linkin internetsivusta, jolla teksti on. Sitä käsitellään yhdessä ja keskustellaan venäjän kielen asemasta ja roolista Suomessa.
 


Nimi ja oppiaine: Heli Heino (ONK), saksa

1.YLEISTIEDOT
Hyvän käytännön nimi:  Puppet pals HD tai director's pass; Puppet pals 2 free tai maksullinen all access- versio 4,49?

Tiivistelmä: 
Animoitujen tarinoiden tekemiseen. Voit valita tarinaasi haluamasi hahmot ja taustakuvat. Puppet Pals sovelluksen maksullisessa versiossa on mahdollista ottaa myös itse kuvia ja käyttää niitä animaation hahmoina. Oppilaat lukevat hahmojen vuorosanat ja liikuttelevat hahmoja valitsemallaan taustalla ja nauhoittavat tämän ohjelmaan.

2. LUOKITTELUT
Kohderyhmä: kaikki luokka-asteet peruskoulu ja lukio. Suullisen viestinnän harjoitteluun.

3. KUVAUS
Menetelmän kuvaus:  oppilaat tekevät omia animaatioita
Käytännön kokemuksia:  Yksinkertaisin versio on lukea kirjan vuoropuhelut animoiden. Mutta ohjelma mahdollistaa hyvin eriyttämisen eli oppilaat saavat keksiä omia dialogeja opetellut aineksen pohjalta soveltaen. Ohjelma rohkaisee myös ujompia puhumaan, koska siinä ei videoida oppilaita, vaan hauskat hahmot liikkuvat ja puhuvat videolla.

4. MENETELMÄN SOVELTAMINEN
Käyttötarkoitus: Menetelmä soveltuu kaikkeen suulliseen harjoitteluun, johon halutaan vähän lisää väriä ja elämää.
Tarvittavat resurssit: iPad, Pod Touch, iPhone

5. LINKIT JA LIITTEET

Puppet Pals HD (Polished Play, LLC)
https://itunes.apple.com/fi/app/puppet-pals-hd/id342076546?l=fi&mt=8

Puppet Pals HD Director's Pass (Polished Play, LLC)
https://itunes.apple.com/fi/app/puppet-pals-hd-directors-pass/id462134755?l=fi&mt=8

Puppet Pals 2: Free (Polished Play, LLC)
https://itunes.apple.com/fi/app/puppet-pals-2-free/id589141096?l=fi&mt=8

Puppet Pals 2: All Access (Polished Play, LLC)
https://itunes.apple.com/fi/app/puppet-pals-2-all-access/id557616416?l=fi&mt=8

http://digi-ope.com/blog/?tag=puppet-pals
www.youtube.com/watch?v=eOxLbSJV0Eo
 

Nimi ja oppiaine: Katrina Vartiainen (TNK), saksa

1.YLEISTIEDOT
Hyvän käytännön nimi: Viikottaiset verbitestit Socrativelle
Tiivistelmä: Lukiolaiset opettelevat vahvoja verbejä 10 verbiä kerrallaan ja ne kuulustellaan kirjallisesti kerran viikossa. Käytän siinä Socrative-ohjelmaa, se antaa opiskelijalle välittömästi tiedon siitä, miten on onnistunut ja opettaja saa sähköpostiinsa tiedon opiskelijoiden osaamisesta excel-taulukon muodossa. Siinä näkyy kaikki vastaukset, joten opettaja voi vielä katsoa, millaisia virheitä opiskelijat ovat tehneet, tai jos opettajalle on tullut kirjoitusvirheitä oikeiden vastausten syöttövaiheessa. Socrativea voi käyttää sekä tietokoneilla että älypuhelimilla.
2. LUOKITTELUT
Kohderyhmä: Sopii kaikille.
3. KUVAUS
Menetelmän kuvaus: Opiskelijat tekevät itsenäisesti, kirjoittavat vastauksen annettuun kenttään. Opettaja voi määritellä, että opiskelijat voivat edetä itsenäisesti.
Käytännön kokemuksia: Joillakuilla opiskelijoilla tietokoneen avaamiseen menee paljon aikaa, ja he pääsevät vastaamaan vasta kun osa on jo valmis. Lisäksi kerran kävi niin, että sovellusta päivitettiin, eikä sitä voinut käyttää.
4. MENETELMÄN SOVELTAMINEN
Käyttötarkoitus: Sovellusta voi käyttää sanaston kyselyssä, kertaukseen (välitön palaute opiskelijalle), tietokilpailuissa jne.
Tarvittavat resurssit: Tarvitaan toimiva verkko, älypuhelin tai tietokone. Opiskelijoiden ei tarvitse kirjautua palveluun, opettajan pitää luoda itselleen tunnus.
Sovellettaessa otettava huomioon: Palvelu voi olla joskus pois käytöstä.
5. LINKIT JA LIITTEET
Linkit: http://m.socrative.com/lecturer/#lecturerLogin

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti