keskiviikko 25. maaliskuuta 2015

Norssien lukioiden uskonnon opettajia koolla Tampereella 19.3.2015

Teksti: Mari Sorva, Tampereen yliopiston normaalikoulu

Kokoonnuimme Tampereen Norssilla torstaina 19.3.2015.

Aluksi vaihdoimme kuulumisia ja kokemuksia TVT:n hyödyntämisestä opetuksessa.

Kävimme läpi Todaysmeetin, Answergardenin ja Padletin käyttöä. 
Havaitsimme, että keskustelualustat sopivat aineisiimme, sillä silloin hiljaisemmatkin
saavat mielipiteensä kuulumaan. Padlet soveltuu vierailuiden dokumentointiin
ja kommentointiin, sillä oppilaat voivat olla aktiivisia dokumentoijia vierailukohteessa ja 
luokassa he voivat jakaa kokemuksiaan esim. ottamiaan kuvia selittämällä.
Päivä jatkui tuntiseurannalla, jossa tutustuimme sähköisen kirjan tekemiseen lukion etiikan 
kurssilla. Kirjaa tehtiin iPadeilla Book Creator -ohjelmalla, joka mahdollistaa esim. 
ajankohtaisten linkkien kokoamisen ryhmän saataville yhteiskunnallisista 
eettisistä kysymyksistä.
Lounaan jälkeen tutustuimme Smart Response -kapuloihin, joilla voi käydä eettistä 
anonyymiä keskustelua. Kokeilimme myös Smartfeet -ohjelmaa, joka mahdollistaa myös 
luokkahuoneen ulkopuolisen opiskelun. Omassa aineessamme liikkuvaan teemaan sopii 
hyvin pyhiinvaelluksen käsittely. Smartfeet oli osallistujille uusi tuttavuus.
Keskustelimme ylioppilaskokeiden sähköistämisestä ja ylipäätään sähköisistä kokeista 
esim. Edmodo -ohjelmalla. Kuulimme esittelyn Edomodon laajemmastakin 
käytöstä koko kurssin keskeisenä oppimisalustana, jolle kootaan materiaalit ja 
opiskelijoiden tuottamat tehtävät.
Päivän anti oli onnistunut. Pystyimme pohtimaan ja jakamaan TVT:n 
mahdollisuuksia ja haasteita oman aineemme ytimen näkökulmasta.

maanantai 2. maaliskuuta 2015


Oulun normaalikoulussa on tällä hetkellä iPadit lukion 2013- ja 2014-ryhmillä. Tablettien käyttö opetuksessa on monipuolistunut huomattavasti kuluvana lukuvuonna. Opettajien lisäksi opetusharjoittelijoita on ohjattu iPadien käyttöön. Harjoittelijoille on opetuksen suunnitteluun tarjolla tällä hetkellä 14 iPadia, mutta tarvetta olisi suuremmallekin määrälle. Apple-tv:t kaikissa luokissa ovat myös helpottaneet opetuskäyttöä. Tänä vuonna on myös testattu sähköisiä kokeita ja muita arviointimenetelmiä eri aineissa.

Kyselyt
Opiskelijoille tehtiin kysely tablettien opetuskäytöstä lukuvuonna 2013 – 2014  neljään kertaan, ja yksi kysely tehtiin vielä syksyllä 2014. Opetuskäyttö on lisääntynyt, ja opettajia on innostettu laitteiden käyttöön useilla eri koulutustilaisuuksilla.

Koulutukset
Opettajia koulutusten aiheina ovat olleet
-          iTunesU
-          Notability
-          Socrative
-          Showbie
-          Google Drive
-          Google Form
-          Google Apps for Education
-          Geogebra
-          Smartpen-digikynä

Koulutukset on pyritty järjestämään koulupäivän aikana ja kouluttajina ovat toimineet koulun omat opettajat. Koulutusta on järjestetty myös ns. vierihoitona. Monet opettajat ovat opetelleet käyttämään ohjelmaa tai appsia ensin itse ja jakaneet sitten osaamistaan muillekin.

Sähköinen arviointi
Uusina asioina kuluvana lukuvuotena on otettu käyttöön sähköiset kokeet ja muut arviointimenetelmät. Pieniä tuntitestejä ja osakokeita on laadittu Socrative-ohjelmalla ainakin kemiassa ja matematiikassa. Kurssikokeissa alustana on ollut historiassa ja yhteiskuntaopissa Google Form. Näitä ohjelmia voi käyttää sekä iPadilla että Windows-pohjaisella tietokoneella, mikä on helpottanut tehtävien laatimista. Oppitunneilla tai kotona tehtyjä tehtäviä on palautettu opettajalle Showbien kautta. Tehtäviä on tehty esimerkiksi Notabilitya käyttäen, mutta matematiikassa helpoin tapa on ollut ottaa kotitehtävästä kuva ja laittaa se opettajan etukäteen tekemään Showbie-kansioon.

Sähköiset kurssimateriaalit
Monet opettajat ovat rakentaneet kurssinsa sähköiseen muotoon ja jakaneet kurssimateriaalinsa sitä kautta opiskelijoille. Käytössä ovat olleet ainakin Google Classroom, Google Drive ja iTunesU. Oppikirjat ovat kuitenkin olleet käytössä, ja vain harvat opiskelijat ovat hankkineet sähköiset oppikirjat, vaikka siihen on annettu mahdollisuus.

Abitti-luokka
Hiihtolomaa aikana koululla on tarkoitus muuttaa lukion tietokoneluokka sellaiseksi, että siellä voidaan harjoitella tulevia sähköisiä ylioppilaskokeita. Luokassa on tällä hetkellä 16 Windows-pohjaista tietokonetta, mutta nyt tietokoneiden määrää lisätään kolmeenkymmeneen. Lisättävät tietokoneet ovat jo koulun käytössä olleita kannettavia. Samoin luokan kalustusta muutetaan niin, ettei vierustoverin näyttö ole näkösällä. Luokkaan rakennetaan paikallinen verkko, jotta voidaan ottaa käyttöön YTL:n tammikuussa julkaisema ensimmäinen koeversio neljännen jakson koeviikolla.

Eija Kumpulainen
Lukion rehtori