Taito- ja taideaineet

Kuvataide: Jaana Tanskanen (Joensuun normaalikoulu)

 

Hyvän käytännön nimi: 
Sosiaalisen median linkkien ja kuvien jakopalvelu Pinterest taidehistorian tyylikausien kokonaiskuvan muodostamisessa

Tiivistelmä: 
Lukion opiskelijat luovat yhteisöllisesti visuaalista kurssimateriaaliaan Pinterest-alustalle.

Kohderyhmä: 
Lukion kuvataiteen kurssit Ku1, Ku2, Ku4

Menetelmän kuvaus: 
Opettaja luo kurssille Pinterest-tilin. Opettaja myös luo etukäteen taidehistorian kullekin tyylikaudelle oman taulun (board). Kurssin opiskelijat pääsevät näkemään, luomaan ja editoimaan kullekin sovitun boardin  kuvasisältöjä saatuaan tilin tunnuksen ja salasanan. Taulujen yksittäiset kuvat ”pinataan” eli poimitaan laajasta kuva-arkistosta. Opiskelijat voivat liittää kuvien oheen myös tekstejä. Kuvat tulevat linkkitiedostoina, ja kuvaa napauttamalla avautuu kuvan osoittama alkuperäinen nettisivu.

Käytännön kokemuksia: 
Pinterestistä on olemassa ilmainen sovellus, joka toimi hyvin suurehkonkin lukioryhmän kanssa, kunnes yhtäaikaisia käyttäjiä samalla tilillä olikin likaa. Muutaman opiskelijan uloskirjautumisen jälkeen loputkin opiskelijat pääsivät editoimaan omaa tauluaan ja pystyivät jatkamaan sen muokkaamista sitten vapaa-aikanaankin.
________________________________________________________________________

Namn och ämne: Eva Ramstedt (VÖS), Gymnastik

1.ALLMÄN INFORMATION
Namnet på den goda modellen: QR-orientering
Sammanfattning: Eleverna scannar QR-koder i stället för avläser traditionella orienteringskontroller. QR-koderna ger en stor möjlighet till alternativ och informationslagring, jämfört med traditionella kontroller.

2. KLASSIFICERING
Målgrupp: ca. Åk 5-GY. Kräver att eleverna har tillgång till smarttelefon, 3G nätverk och möjlighet att ladda ner gratis app.

3. BESKRIVNING
Beskrivning av metoden:  Till kontrollerna utnyttjade jag bilder (”koppla samman bilden med liknande kontroll på kartan”), youtubemusik (”du måste hinna till nästa kontroll medan denna låt spelar”), google maps (”var finns denna vy på kartan”), kamerafunktion (”kvittera denna kontroll genom att skicka en selfie till läraren”) – för att nämna några exempel.

Praktiska erfarenheter: Orienteringen utföll väl och uppskattades av eleverna. Problem uppstod när vissa av eleverna saknade id-lösenord på sina telefoner och inte kunde ladda ner appen. En del elever hade inte heller utrymme för appen på telefon och andra hade för lite batteri. Eleverna grupperades dock så att 1-2 elever i grupper om 3-4 hade en fungerade smarttelefon med sig. QR-orienteringen skulle ge goda möjligheter att integrera olika ämnen. 

4. BILDER OCH VIDEOKLIPPSari Torvinen (TNK), kuvataide
Jokaisella kuvataiteen lukiokurssilla käyn opiskelijoiden kanssa taidenäyttelyssä. Jaan etukäteen opiskelijoille linkin, josta he pääsevät tutustumaan näyttelystä kertovaan museon tai gallerian sivuun. Annan myös kurssin tehtävät ja niihin liittyvät linkit kurssin alussa Wilmassa. Näin niihin voi palata aina omassa tahdissa.Hyvän käytännön nimi:  Museovierailu virtuaalisesti
Tiivistelmä:  Oppilaat tutustuvat ennen vierailua museoon, näyttelyyn ja taiteilijaan.
2. LUOKITTELUT
Kohderyhmä: Lukion ykköset (ab ja preIB)
3. KUVAUS
Menetelmän kuvaus:  Oppilaille annetaan tehtäväksi vierailla kulloisenkin museovierailun kohteen mukaan museon nettisivuilla ja tutustua näyttelyyn sekä taiteilijaan/-joihin etukäteen. Näyttelyn teema ja sisältö ovat siten jo tuttuja museoon mentäessä.
Käytännön kokemuksia:  Menetelmä toimii, jos oppilas käy suorittamassa tehtävän J Opastusta ei välttämättä tarvita.
4. MENETELMÄN SOVELTAMINEN
Käyttötarkoitus: Koulun ulkopuolelle suuntautuvat vierailut, joista on mahdollista saada asianmukaista ja ajankohtaista tietoa netissä.
Tarvittavat resurssit: Nettiyhteys ja päivitetyt kohteen sivut
Nimi ja oppiaine: Minja Koskela (TNK), musiikki
1.YLEISTIEDOT
Hyvän käytännön nimi:  Etukäteiskotitehtävä
Tiivistelmä:  Olen kuoroa harjoittaessani sekä muutamilla kursseilla jakanut oppilaille etukäteen Wilmassa linkin kappaleeseen, jota seuraavalla tunnilla tullaan opettelemaan. Näin biisi on opiskelijoilla valmiiksi tiedossa ja soittamiseen, laulamiseen ja tekemiseen päästään käsiksi heti tunnin alussa.
2. LUOKITTELUT
Kohderyhmä: Mikä tahansa lukion musiikin kurssi, erityisesti valinnaiskurssit.
3. KUVAUS
Menetelmän kuvaus:  Lukiolaiset kuuntelevat opeteltavan kappaleen etukäteen, mikä edistää oppimisprosessia tuntitilanteessa.
Käytännön kokemuksia:  Kokemukset ovat pääosin hyviä, mutta silloin tällöin joukossa tuntuu olevan joku, joka ei ole ”ehtinyt” tekemään ennakkotehtävää. Tämä vesittää toimintaa, sillä musiikin teko on prosessina ryhmätyötä, jossa jokaisen panos on tärkeää prosessin kaikissa vaiheissa – siis myös kuuntelun osalta.
4. MENETELMÄN SOVELTAMINEN
Käyttötarkoitus: Ryhmätöissä ja musiikinteon prosessissa, jossa tavoitteena on musiikillisesti kunnianhimoinen lopputulos.
Tarvittavat resurssit: Internet-yhteys riittää.
Nimi ja oppiaine: Satu Santala-Ekelund (Helsingin normaalilyseo), kuvataide
Hyvän käytännön nimi: Lukion kuvataide EDU 2.0 e-oppimisympäristössä.

”EDU 2.0 on pilvipalveluna hallinnoitu e-oppimisympäristö, jonka tavoitteena on pyrkiä vastaamaan nykyisiin oppimisympäristöihin liittyviin haasteisiin. Järjestelmän avulla opetus ja opiskelu onnistuvat ajasta ja paikasta riippumatta oppilaitoksessa, kotona tai mobiilisti missä vain. Opiskelijoilla on käytettävissään sähköiset kalenterit, forumit, wikit, blogit ja chat vuorovaikutus- ja yhteydenpitotarpeisiinsa. EDU 2.0 käyttöliittymä on optimoitu mukautumaan mobiili-laitteisiin kuten älypuhelimiin, tablet-tietokoneisiin ja iPad:iin.”
Lähde: http://verkkolehdet.jamk.fi/welhojaverkossa/archives/149

Kuvataiteen lukiokurssien tavoitteet, sisällöt ja aikataulut ovat kokoajan opiskelijan saatavilla. Kurssilla ei jaeta materiaalia paperilla vaan tehtävät ja tuntien opetusmateriaalit esim. esitykset ja linkit ovat koko kurssin ajan käytettävissä lähdemateriaalina kirjastossa. Kotitehtävät voi palauttaa esim. keskustelualueella tai opiskelijan omassa portfoliossa.

Pidin kuvataiteen kokeen KU1 kurssilla EDU 2.0 verkkoympäristössä seuraavalla tavalla. Perustin wikisivuja taidesuuntauksista ja arvoin jokaiselle opiskelijalle yhden suuntauksen. Jokaisella opiskelijalla oli siis oma koekysymys. Opiskelijat saivat käyttää kokeessa lähdemateriaalina valmistamaani esitystä linkkeineen kurssin kirjastosta ja muitakin internetlähteitä joita olin kurssilla esitellyt. Opiskelijat käyttivät omia tablettitietokoneitaan vastaamiseen. Opiskelijat saattoivat kirjautua langattomaan nettiin kuvataiteen luokassa antamallani tunnuksella. Wikisivulla tuli esitellä kuvin, tekstein ja linkein mahdollisimman selkeästi ja kattavasti annettu taidesuuntaus. Syntyneistä sivuista muodostui hieno materiaali lyhyille taide-esityksille joita kukin voi vuorollaan esittää toisille opiskelijoille kurssin aikana.

Opiskelijoiden palaute kokeesta oli positiivista. Koettiin mielekkääksi se, että tiedonhakua saattoi tehdä kokoajan kokeen aikana ja että kokeeseen oli mahdollisuus liittää heti kuvamateriaalia alkuperäisistä lähteistä. Wikisivunsa saattoi lukita niin, ettei kukaan voinut manipuloida toisen vastausta. Taidehistorian opettamisessa on usein haasteena saada opiskelijan kiinnostus säilymään. Nyt sitä ongelmaa ei ollut vaan opiskelijat lähtivät innokkaasti tutkimaan saamaansa aihetta.

Jos opiskelijat sairastuivat ja joutuivat olemaan poissa kurssilta, he saattoivat tutustua itsenäisesti oppituntien opetusmateriaaliin ja tehtäviin. Yksi opiskelija oli sairaana kokeen aikana ja hänelle arvoin oman wikisivun aiheen ja hän vastasi kokeeseen kotoaan käsin.
Ei kommentteja:

Lähetä kommentti