tiistai 22. huhtikuuta 2014

LUTO vid Vasa övningsskola

Vid Vasa övningsskolas gymnasium ser vi LUTO-projektet som en god möjlighet att skapa kontaktytor till övriga övningsskolor. Genom detta kan vi få och dela med oss av kunskaper och erfarenheter då det gäller utvecklingen av skolans verksamhetskultur och lärmiljö. Nedan följer några exempel på sådant som varit och är aktuellt under läsåret 2013-2014.

1. 1-1 från hösten 2014
Vi närmar oss övergången till en digitaliserad studentexamen och de första elektroniska proven skrivs hösten 2016. De studerande som inleder sina studier i gymnasiet i höst kommer troligen att skriva något av studentproven med hjälp av dator. Vid Vasa övningsskolas gymnasium planerar vi nu på allvar att fr.o.m. hösten 2014 gå in för det som brukar kallas 1-1 (en dator per studerande). Vi har en grupp som aktivt jobbar med detta och vi har konstaterat att det finns mycket som behöver tas i beaktande. Det kunde vara intressant att också höra mera om hur övriga övningsskolor tänker kring dessa frågor.

2. Digitalisering av undervisning samt elektroniska uppgifter och prov
Ett av LUTO-projektets konkreta mål är att utvärdera och utveckla användningen av elektroniska verktyg och material i undervisningen. Under läsåret har detta varit ett högaktuellt tema vid Vasa övningsskola. Lärarna har dels jobbat kring dessa frågor i ämnesgrupper inom skolan och dels också tillsammans med lärare från övriga gymnasier i Vasanejden, inom Vi7-nätverket. Förhoppningsvis kan övriga övningsskolor få del av detta arbete via kommande ämnesgruppsträffar som ordnas i LUTO-projektets regi
.
3. Windows 8 tablets i undervisningen
Under läsåret har lärare använt en klassuppsättning Windows 8 tabletter i sin undervisning. Datorerna har varit bokningsbara och har använts inom ett flertal ämnen. Datorerna är så kallade hybrider, dvs. de kan användas som en vanlig laptop med tangentbord men tangentbordet kan också kopplas loss och på så sätt kan man använda den som en fristående pekplatta. Under våren kommer vi att försöka summera och utvärdera om dessa typer av datorer ger något mervärde till undervisningen.

4. Experntäverk – experter online
Vasa övningsskolas gymnasium deltar för tillfället i utvecklingsarbetet kring Expertnätverk i Svenskfinland tillsammans med Karleby svenska gymnasium och Kronoby gymnasium. Projektet fungerar i nära samarbetet med Ekonomiska Informationsbyrån (www.tat.fi) som koordinerar Näringslivets Ungdomsprogram och som upprätthåller webbtjänsten. Syftet är att föra ungdomar, skolvärlden och arbetslivet närmare varandra genom att erbjuda studerande och experter möjligheter till dialog.
Tanken är att en expert kan göra ett virtuellt besök till klassrummet, berättar om ämnet och sitt yrke utgående från sitt eget arbete och sina egna erfarenheter, och svarar på studerandens frågor. På ett behändigt sätt kan ett expertbesök tillföra ny information, nya synvinklar och diskussionsämnen till lektionen. Mera information på finns på www.expertnatverk.fi  och www.asiantuntijaverkosto.fi.

5. Didactor
Didactor är en lärmiljö på nätet och ett digitalt verktyg för läraren. Vid Övningsskolan används Didactor främst inom språkundervisningen men även inom andra ämnen. Elisabeth Horn, lärare i engelska, skrev en artikel om denna lärmiljö i Tutkoke-nyhetsbrevet som utkom i februari. Eftersom arbetet med Didactor också berör sådant som är aktuellt inom LUTO-projektet, bifogas artikeln här.

Andreas Sundstedt, IT-pedagog

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti