perjantai 29. toukokuuta 2015

Sähköiseen arviointiin tutustumista ja kokemusten jakamista

Kevät on ollut kiireistä aikaa monessa koulussa OPS-työn ja sähköisiin ylioppilaskirjoituksiin valmistautumisen kannalta. Helsingin normaalilyseossa otettiin ensimmäiset Abitti-kokeilut keväällä 2015, kun ruotsin opettajamme Susan Särs kokeili sähköistä kurssikoetta Abitti-järjestelmän kautta perinteisen kokeen sijaan. Näiden kokemusten pohjalta ATK-vastaava Ville Laustela järjesti yhdessä ruotsin opettajan kanssa keskiviikkona 25.3. koulutustilaisuuden halukkaille opettajille. Tilaisuudessa keskusteltiin runsaasti järjestelmän hyödyistä ja ongelmista tekniseen toteutukseen tutustumisen lisäksi. Vielä tuolloin järjestelmä ei tukenut monivalintatehtäviä tai automaattista tarkistamista, mikä valitettavasti laski kokeiluintoa eri oppiaineisiin.

Kevään aikana kannustettiin kuitenkin kokeilemaan enemmänkin sähköistä arviointia ja koeviikkoja varten tietokoneluokat tarjottiin arviointikäyttöön. Lisäksi koulullamme järjestettiin keskiviikkona 13.5. Digabi-koulutustilaisuus, jonka piti Ari Myllyviita Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulusta. Tuolloin pääsimme kärryille viimeisimmistä kehitysaskelista ja uudistuksista sähköiseen arviointijärjestelmään liittyen. Erityisesti monivalintatehtävien tuki ja tarkistaminen järjestelmän avulla herätti innostusta, varsinkin koulutukseen osallistuneiden kielten opettajien keskuudessa.

Loppukeväästä alkoi suunnittelu laajemmasta Abitti-järjestelmän testauksesta ensi lukuvuoden I jaksossa. Tuolloin on järjestään uudelleen lukiolaisten opiskelutaitojen kurssi, päivitettynä viimeisimmillä tiedoilla ja edellisen vuoden palautteen mukaan. Kurssin ajalle on suunniteltu uudet versiot sähköisestä oppimispäiväkirjasta, wikityöskentelystä ja sähköisen portfolion käyttämisestä, jotka toimivat työvälineinä, opiskeltavina sisältöinä ja sähköisen itse- tai vertaisarvioinnin välineenä. Lisäksi kurssin lopuksi opiskelijat vastaavat sähköiseen itsearviointiin ja kurssipalautteeseen ja tämä on tarkoitus ensi syksynä toteuttaa Abitti-järjestelmän avulla, jotta saamme testattua järjestelmää ja sen käyttöön liittyviä tila- ja laiteratkaisuja suurella ryhmällä niitä ylioppilastutkintokokeen kertoja varten, kun kokelaita on paikalla runsaasti.

Toki koulussa on ollut muutakin LUTO-toimintaa kuin sähköiseen arviointiin ja/tai Abitti-järjestelmään liittyvää. Henkilökunnalle kokousten yhteydessä järjestettäviä tietoiskuja jatkettiin kevään aikana. Tietoiskujen teemana on ollut mm. koulun opiskeluympäristön monipuolinen käyttö: https://drive.google.com/file/d/0B-KfKL3vzY_uTzRjTUM2YVJJSUE/view?usp=sharing. Monissa oppiaineissa opiskeluympäristöä onkin käytetty jo eri tavoin päättyvän lukuvuoden aikana. Lyhyessä ja pitkässä matematiikassa verkkoympäristön kautta on jaettu erilaista tukimateriaalia, kuten Opetus.tv-palvelun videoita, ja malliratkaisuja ongelmia tuottaneisiin tehtäviin, vieraiden kielten ja katsomusaineiden opetuksessa on hyödynnetty Kahoot-, Socrative- ja Twitter-palveluja ja kuvataiteessa koulun oppimisympäristöä (ks. raportti LUTO-blogin alalehdeltä Taito- ja taideaineet/Santala-Ekelund) sekä blogeja. Koululla järjestettiin myös koulutustilaisuuksia Prezi-esitystyökalusta ja erilaisista kyselytyökaluista opettajille ja opetusharjoittelijoille.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti