sunnuntai 31. elokuuta 2014

Tukea arviointiin sähköisistä oppimisalustoista

Olen juuri kommentoinut iPadilla historian syventävän kurssin tehtäviä, joita opiskelijat ovat palauttaneet minulle Showbie-ohjelmassa. Kyseisestä kurssista noin puolet koostuu itsenäisistä tehtävistä. Helposti liikuteltaviin tekstilaatikoihin olen kirjoittanut palautteet ja huomautukset: Yhdellä tuppaa unohtumaan vastauksista perustelut, toinen sivuuttaa täysin annetun dokumentin ja jollakulla on häikkää syy- ja seuraussuhteiden ymmärtämisessä. Onneksi kurssia on vielä reilusti jäljellä, joten opiskelijat voivat kerrata heikommin hallitsemiaan osa-alueita ja kiinnittää huomiota taitoihin, joita pitäisi vielä kehittää. Ehkä ensi kerralla annankin palautteen oivaltavasta tilaston tulkinnasta äänitiedostona? Opettajana haluan uskoa, että palautteella on merkitystä.

Kun koulumme opiskelijat saivat käyttöönsä henkilökohtaiset iPadit, tuli aiheelliseksi pohtia sähköisten oppimisalustojen ottamista käyttöön myös omilla historian ja yhteiskuntaopin kursseillani. Jonkinlaisen yhteisen alustan puolesta puhuivat jo käytännön syyt: Halusin vähentää paperin määrää opetuksessa ja jakaa sähköistä materiaalia opiskelijoille vaivattomasti. Aikaisemmin olin jakanut kurssimateriaalia omilla nettisivuillani ja sittemmin Dropboxin kautta. Henkilökohtaisten laitteiden tulo opetukseen merkitsi kuitenkin perusteellisempaa muutosta opetus- ja oppimiskulttuurissa. Se herätti ensinnäkin pohtimaan, miten opiskelijoiden omaa aktiivista roolia oppijana voisi tuoda enemmän esille opetuksessa. Kun appsien kuvakkeet vain vilisivät silmissä, oli myös pakko pysähtyä miettimään, mitä lisäarvoa ohjelmat antavat opetukselle. Miten tekniikka voi tukea erilaisia oppimistapoja? Mikä on pedagogisesti järkevää ja toimivaa? Erityisesti minua kiinnosti se, miten arviointia voisi kehittää sähköisten oppimisympäristöjen avulla.  Uusia kysymyksiä – niin pedagogisia kuin teknisiäkin pulmia – nousee mieleen lähes päivittäin. Vertailen seuraavaksi Edmodo- ja Showbie-oppimisympäristöjen antia opetukselle omien kokemusteni ja opiskelijoilta saamani palautteen pohjalta.

Perusominaisuuksiltaan alustat ovat melko samankaltaisia: materiaalin jakaminen, oppilastöiden vastaanottaminen ja palauttaminen onnistuu niin selaimessa kuin älylaitteella. Ohjelmissa on muutamia keskeisiä eroja, jotka voivat vaikuttaa käyttäjäkokemukseen – riippuu täysin siitä, mitä alustalta halutaan. Edmodossa opettaja voi tallentaa materiaalejaan kirjastossa kansioihin haluamallaan tavalla ja jakaa niitä edelleen ryhmille tai yksittäisille opiskelijoille. Opiskelijalle on oma tallennustila (Backbag). Showbiessa ei erillisiä henkilökohtaisia tallennuspaikkoja ole. Opettaja luo ryhmälle tehtäviä (assignments), joiden alle materiaalia tuodaan ja jonne opiskelijat palauttavat työnsä. Kyseessä on siis käytännössä kansio. Kaikki postaukset (viestit, tiedostot, linkit) näkyvät reaaliaikaisesti vastaanottajalle.

Jos halutaan, että oppimisalusta edistää vuorovaikutteisuutta opetuksessa, Edmodo – jota joskus kutsutaankin oppimisalustojen Facebookiksi – on parempi valinta kuin Showbie. Edmodon keskeinen ominaisuus on ryhmän viestiseinä, joka on osoittautunut käteväksi tiedotus- ja keskustelukanavaksi. Yhteinen alusta on avannut myös uusia mahdollisuuksia suunnitella kurssia yhdessä opiskelijoiden kanssa. Työskentelytavoista ja kurssiarvioinnin painopisteistä voi Edmodossa esimerkiksi laatia kurssin alussa kyselyn, johon opiskelijat vastaavat omilta laitteiltaan. Jos halutaan antaa mahdollisuus käydä keskustelua nimettömästi, voi opiskelijat ohjata linkin kautta vaikkapa todaysmeet.com- tai padlet.com-sivustoille. Showbiessa ei ole ryhmän yhteistä keskustelutilaa, vaan kommunikointi tapahtuu vain opettajan ja opiskelijan välillä. Opettajan näkökulmasta Edmodon viestiseinää voi ajatella myös kurssipäiväkirjana. Itselläni on muodostunut tavaksi kirjoittaa jokaista oppituntia kohti ainakin yksi viesti, josta käy ilmi tunnin aihe ja keskeisimmät kysymykset. Materiaalit, tehtävät ja linkit voi liittää helposti samaan viestiin.

Tehtävien ja opiskelijatöiden kerääminen on varsin helppoa sekä Edmodossa että Showbiessa. Edmodossa voi lisäksi teettää monivalintatehtäviä, jotka soveltuvat esimerkiksi opitun asian "kuulusteluun", kertaamiseen tai sähköisen kokeen osaksi. Halutessaan opettaja voi Edmodossa lisätä arvioinnit ohjelman omaan arviointikirjaan. Tärkeää molemmissa alustoissa on se, että vain opettaja näkee opiskelijan omat työt, mikä ei ole mahdollista esim. käytettäessä ryhmän yhteistä Dropbox-kansiota.  Ryhmän yhteisen viestiseinän ansiosta Edmodossa on myös mahdollista jakaa opiskelijoiden tuotoksia koko ryhmän kesken.

Kuten useimpien ohjelmien kohdalla, taitavaksi sähköisten oppimisalustojen käyttäjäksi harjaantuu vain kokeilemalla. Monia asioita on opiskelijoiden kanssa jouduttu oppimaan kantapään kautta. Vaikka Edmodo vaikuttaa ominaisuuksiltaan monipuolisemmalta ja ehkä kokonaisvaltaisemmalta alustalta (ns. kaikki yhdessä paketissa), siihen liittyy joitakin selviä käytettävyysongelmia. Kokemukseni mukaan Edmodon iPad-version kehittäminen laahaa reilusti selainversiota jäljessä. Opiskelijat ovat kokeneet Edmodon joskus sekavaksi ja monimutkaiseksi käyttää. Palautetta on tullut varsinkin bugeista ja ohjelman kaatumisesta. Harmillista on myös se, että opettaja ei voi korjata tehtäviä suoraan iPadilla Edmodo-ohjelmassa. Tietokoneelta tällainen ominaisuus löytyy. Itse olen kokenut luontevimmaksi kommentoida tehtävät iPadilla Notability-ohjelmalla ja viedä ne tietokoneella Dropboxin kautta pdf-muodossa Edmodoon. Tosin siitä seuraa se ongelma, että opettajan kommentoima tehtävä, joka on lisätty erillisenä liitteenä, ei näy ollenkaan iPadilla. Vaihtoehtona on palauttaa tehtävä opiskelijalle henkilökohtaisena viestinä.
 
Showbie on taas kehitetty erityisesti käytettäväksi mobiililaitteilla. Tietokoneen kautta on mahdollista vain tuoda tiedostoja tietokoneelta Showbieen, mutta iPadilla tehtäväkansioon voi antaa tehtävänantoja ja palautetta opiskelijoille viesteinä (comment) tai nauhoittaa ääntä (voice note). Tehtävien korjaaminen iPadilla on helppoa suoraan Showbie-ohjelmassa, jos työ on pdf-tiedosto tai kuva. Kommentit ja merkinnät eivät tosin näy selaimessa, mikä on otettava huomioon, jos ryhmässä on opiskelijoita, joilla ei ole henkilökohtaista mobiililaitetta käytössään vaan he käyttävät Showbieta pääosin (koti)tietokoneella.

Opettajana koen hyvin vahvasti, että sähköisistä oppimisalustoista ja tvt:stä yleisesti on ollut hyötyä arvioinnin kehittämisessä. Monipuoliset tehtävät motivoivat opiskelijoita ja antavat erilaisille oppijoille mahdollisuuksia näyttää osaamistaan. Tekstivastauksen sijaan tuotos voikin olla yhdessä pienryhmätyönä laadittu miellekartta tai vaikkapa oma opetusvideo. Kurssin lopussa koen, että minulla on varmemmat lähtökohdat arvioida opiskelijan suorituksia, koska monipuolista dataa on enemmän kuin mitä olisi ilman sähköistä oppimisympäristöä. Arviointi on mahdollista perustaa entistä enemmän jatkuvaan arviointiin, mikä myös tukee opiskelijan oppimista. Palautteen mukaan opiskelijat ovat pääosin tyytyväisiä opettajalta saamaansa palautteen määrään, mutta osa opiskelijoista toivoisi vielä lisää henkilökohtaista palautetta. Tavoitteena olisi vähentää kurssikokeen painoarvoa arvioinnissa ja Edmodon tai Showbien kaltaisten oppimisympäristöjen avulla tätä on mahdollista lähteä kehittämään.

Marjo Sassali, historia ja yhteiskuntaoppi, Jyväskylän normaalikoulu


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti